Yêu cầu chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và tựu trường sớm

04/07/2016 07:35:05

Theo Bộ, thời gian qua một số cơ sở giáo dục vẫn tổ chức cho học sinh tựu trường sớm, tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định ngay sau khi năm học 2015-2016 vừa kết thúc. 

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở phối hợp các cơ quan thực hiện kiểm tra kế hoạch năm học tới. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trong kỳ nghỉ hè đúng quy định, đảm bảo phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh về dạy thêm học thêm đồng thời có hình thức xử lý nghiêm các đơn vị chỉ đạo, thực hiện tựu trường trái quy định cũng như tổ chức dạy thêm học thêm.

Bộ cũng yêu cầu, các trường ban hành kế hoạch thời gian năm học, quy định rõ ngày tựu trường của từng cấp học đảm bảo phù hợp lứa tuổi và thực tiễn địa phương.

Theo Tiền phong